My Way
Ituran

שומרה

שומרה

לקוח: My Way

שם פרויקט: שומרה

מזמין הפרויקט: Ituran

עבודתינו בפרויקט: פיתוח אפליקציה

פירוט: שומרה MY WAY הינה האפליקציה המלווה את השירות של חברת הביטוח שמורה באותו השם. האפליקציה מציגה לבעל הרכב שלל נתונים ואפשרויות גישה מהירות למידע אודות השירות ושירותים נלווים.

תגיות: אפליקציות iOS , אפליקציות Android ,

ios android