Powerbeat

אפליקצית Watteam

אפליקצית Watteam

לקוח: Powerbeat

שם פרויקט: אפליקצית Watteam

עבודתינו בפרויקט: פיתוח אפליקציה

פירוט: אפליקציה המתממשקת לרכיב יעודי המורכב על גבי דוושות האופניים. מטרתה לבצע מדידות מדוייקות של הפעילות ורמת הכוח המושקע ברכיבה על האופניים.

תגיות: אפליקציות iOS , אפליקציות Android , אפליקציות BLE , עולם הרכב ,