WeTrack

אפליקצית WeTrack

אפליקצית WeTrack

לקוח: WeTrack

שם פרויקט: אפליקצית WeTrack

עבודתינו בפרויקט: פיתוח אפליקציה

פירוט: אפליקציה לניטור ומעקב בזמן אמת אודות ילדכם ע"י קבלת שלל התראות מתוחכמות ומתוזמנות בהתאם ללוח הזמנים של הילד.

  • בוצע אפיון, עיצוב ופיתוח לגרסאות של ANDROID ו-IOS.
  • חיווי בזמן אמת אודות מקומו ומצבו של הילד.
  • הסתכלות בנתונים היסטוריים ע"פ פרמטרים שנלקחו.
  • פוליגון גאוגראפי- ניתן לתחום איזור ולקבוע הגדרות .
  • מהירות- קביעת מהירות וחיווי והתראה במידה והילד על ה על רכב או אוטובוס.
  • מצב טלפון-התראה ברגע של תזוזה של המכשיר.
  • התראה על רף מינימאלי של סוללת המכשיר.

תגיות: אפליקציות iOS , אפליקציות Android , עולם הרכב , אפליקציות מבוססות מיקום ,