Asus

לוקאליזציה מכשיר לחברות הסלולאר - Asus P525

לוקאליזציה מכשיר לחברות הסלולאר - Asus P525

לקוח: Asus

שם פרויקט: לוקאליזציה מכשיר לחברות הסלולאר - Asus P525

עבודתינו בפרויקט: לוקאליזציה, התאמות ופיתוח

פירוט: מכשיר ה-Asus P525 היה בזמנו ספינת הדגל של חברת ASUS העולמית. הי לנו הכבוד לבצע לו את ההתאמות הנדרשות לחברות הסלולאר בארץ לצורך הפצת המכשיר בישראל. המכשיר כלל שילוב הפתרון שלנו כבר בתצורת הקושחה (Firmware) המקורית של המכשיר ועמידה בכל הדרישות הנובעות מכך.

תגיות: פתרונות בהתאמה אישית , מצב קיוסק והקשחת מכשירים ,